บาสเกตบอล บาสเกตบอล
ประเภทกีฬา เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
บาสเกตบอล (ทีมหญิง) 09:00
มทร.สุวรรณภูมิ 2WA
42 - 43
มทร.ศรีวิชัย
(42:43)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
บาสเกตบอล (ทีมหญิง) 10:30
มทร.พระนคร 2WB
30 - 67
มทร.รัตนโกสินทร์
(30:67)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
บาสเกตบอล (ทีมหญิง) 12:00
มทร.ตะวันออก 2WC
10 - 72
มทร.อีสาน
(10:72)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย C
ฟุตบอล ฟุตบอล
ประเภทกีฬา เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
ฟุตบอล (ทีมชาย) 10:00
มทร.รัตนโกสินทร์ A1
1 - 1
มทร.ตะวันออก A3
มทร.รัตนโกสินทร์ (No.6 : 72') - มทร.ตะวันออก (No.9 : 38')
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
ฟุตบอล (ทีมชาย) 10:00
มทร.กรุงเทพ B1
0 - 3
มทร.ศรีวิชัย B3
มทร.กรุงเทพ - มทร.ศรีวิชัย (No.14 : 38') มทร.กรุงเทพ - มทร.ศรีวิชัย (No.13 : 45') มทร.กรุงเทพ - มทร.ศรีวิชัย (No.20 : 48')
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
ฟุตบอล (ทีมชาย) 12:00
มทร.ธัญบุรี C1
1 - 0
มทร.สุวรรณภูมิ C3
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย C
เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อ
ประเภทกีฬา เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว (ทีมชาย) 09:00
มทร.รัตนโกสินทร์
2 - 0
มทร.ตะวันออก
(21:15),(21:18)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว (ทีมหญิง) 09:00
มทร.ธัญบุรี
2 - 1
มทร.ศรีวิชัย
(15:21),(21:17),(21:12)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว (ทีมชาย) 10:00
มทร.สุวรรณภูมิ
2 - 0
มทร.ธัญบุรี
(21:9),(21:14)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว (ทีมหญิง) 10:00
มทร.รัตนโกสินทร์
1 - 2
มทร.สุวรรณภูมิ
(21:17),(11:21),(14:21)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว (ทีมชาย) 11:00
มทร.กรุงเทพ
0 - 2
มทร.ล้านนา
(15:21),(16:21)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย C
เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว (ทีมหญิง) 11:00
มทร.กรุงเทพ
0 - 2
มทร.ล้านนา
***เนื่องจาก มทร.กรุงเทพไม่มาทำการแข่งขันทำให้ทีม มทร.ล้านนา ชนะบาย ***
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย C
เซปักตะกร้อ ทีม 2 คน (ทีมชาย) 12:00
มทร.พระนคร
2 - 0
มทร.สุวรรณภูมิ
(21:12),(21:11)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
เซปักตะกร้อ ทีม 2 คน (ทีมชาย) 13:00
มทร.อีสาน
2 - 1
มทร.กรุงเทพ
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
เซปักตะกร้อ ทีม 2 คน (ทีมหญิง) 13:00
มทร.สุวรรณภูมิ
2 - 0
มทร.ตะวันออก
(21:11),(21:14)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
เซปักตะกร้อ ทีม 2 คน (ทีมชาย) 14:00
มทร.ธัญบุรี
0 - 2
มทร.ล้านนา
(13:21),(19:21)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย C
เซปักตะกร้อ ทีม 2 คน (ทีมหญิง) 14:00
มทร.กรุงเทพ
0 - 2
มทร.อีสาน
*** เนื่องจาก มทร.กรุงเทพไม่มาทำการแข่งขันจึงทำให้ มทร.อีสาน ชนะบาย *** (21:0) , (21:0)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
เซปักตะกร้อ ทีม 2 คน (ทีมหญิง) 15:00
มทร.รัตนโกสินทร์
0 - 2
มทร.ล้านนา
(11:21),(18:21)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด
ประเภทกีฬา เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
วอลเลย์บอลชายหาด (ทีมชาย) 09:00
มทร.กรุงเทพ
1 - 2
มทร.ตะวันออก
(16:21),(22:20),(10:15)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
วอลเลย์บอลชายหาด (ทีมชาย) 09:40
มทร.รัตนโกสินทร์
0 - 2
มทร.ศรีวิชัย
(9:21),(8:21)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
วอลเลย์บอลชายหาด (ทีมชาย) 10:20
มทร.สุวรรณภูมิ
2 - 0
มทร.พระนคร
(21:4),(21:3)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย C
ฟุตซอล ฟุตซอล
ประเภทกีฬา เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
ฟุตซอล (ทีมชาย) 09:00
มทร.กรุงเทพ A1
2 - 2
มทร.สุวรรณภูมิ A3
เสมอ
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
ฟุตซอล (ทีมชาย) 10:30
มทร.ตะวันออก B1
1 - 6
มทร.ธัญบุรี B3
มทร.ธัญบุรี ชนะ
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
ฟุตซอล (ทีมชาย) 12:00
มทร.รัตนโกสินทร์ C1
2 - 2
มทร.ศรีวิชัย C3
เสมอ
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย C# เหรียญ จำนวน ชิงเหรียญเเล้ว
1 เหรียญทอง 0 0
2 เหรียญทองเเดง 0 0
รวม 0 0