โลโก้เว็บไซต์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์  2561 (1) | กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ล้านนาเกมส์

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 (1)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 กุมภาพันธ์ 2561 โดย กีฬา มทร. ครั้งที่ 34พระนครประเดิมทองแรกว่ายน้ำ นำเจ้าเหรียญทอง
เปิดฉากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ล้านนาเกมส์ อย่างเป็นทางการ เข้าสู่การแข่งขันในวันที่ 2  มีการชิงชัยเหรียญทองแรกเป็นการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำประเภท ชาย-หญ...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา