โลโก้เว็บไซต์ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับแข่งขัน | กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ล้านนาเกมส์

อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับแข่งขัน


ประกาศคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย

เรื่อง อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการแข่งขัน

....................................................................

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย

ครั้งที่ 34 "ล้านนาเกมส์" โดยกำหนดจัดระหว่างวันที่ 3-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ นั้น

มหาวิทยาลัยจึงขอกำหนดอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน ดังนี้ 

ลำดับ

ที่

ชนิดกีฬา

รายการ

อุปกรณ์

หมายเหตุ

รูปภาพอุปกรณ์

ยี่ห้อ

รุ่น

1

 ฟุตบอล

 ลูกฟุตบอล

GRAND SPORT

PRIMERO HYBRID

 

2

 ฟุตซอล

 ลูกฟุตซอล

GRAND SPORT

MERCURY HYBRID

 

3

 บาสเกตบอล

 ลูกบาสเกตบอล เบอร์ 7

GRAND SPORT

SUPREMO

ชาย

 ลูกบาสเกตบอล เบอร์ 6

GRAND SPORT

PRIMERA

หญิง

4

 วอลเลย์บอล

 ลูกวอลเลย์บอล

GRAND SPORT

WORLD CHAMP II

 

5

 เซปักตะกร้อ

 ลูกตะกร้อ

MARATHON

MT.908

ชาย

 ลูกตะกร้อ

MARATHON

MT.909

หญิง

6

 ตะกร้อลอดห่วง

 ลูกตะกร้อ

MARATHON

MT.908

ชาย

 ลูกตะกร้อ

MARATHON

MT.909

หญิง

7

 วอลเลย์บอลชายหาด

 ลูกวอลเลย์บอลชายหาด

MIKASA

VLS 300

 

8

 เปตอง

 ลูกเปตอง

MARATHON

-

 

9

 แบดมินตัน

 ลูกแบดมินตัน

RSL SILVER

-

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ลูกแบดมินตัน RSL SILVER

10

 เทนนิส

 ลูกเทนนิส

DUNLOP

-

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ลูกเทนนิส DUNLOP

11

 เทเบิลเทนนิส

 ลูกเทเบิลเทนนิส

DOUBLE HAPPINESS

สีขาว(ลูกปิงปอง พลาสติก 40+)

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่       ธันวาคม   พ.ศ.2560
 
 
 
 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์  เชื้อไทย)
รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา