โลโก้เว็บไซต์ 2018-01-15 | กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ล้านนาเกมส์

 วันที่ : 2018-01-15

แนะนำสถานที่พัก โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว
จันทร์ 15 มกราคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข้อมูลที่พัก

ประชาสัมพันธ์ >> โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จัดโปรโมชันพิเศษตอนรับเจ้าหน้าที่ทีมและนักกีฬา มทร. ทุกท่าน  สำรองห้องพัก : +66(0)53 224 333 ต่อ 22031  เว็บไซต์หลัก : http://www.lotuspskhotel.com/index.php/     >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา