โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินกิจกรรมบุคลากร | กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ล้านนาเกมส์

 กลุ่มกิจกรรม : ปฏิทินกิจกรรมบุคลากร

ประชุม ฝ่ายเทคนิคกีฬา
พฤหัสบดี 5 ตุลาคม 2560

สถานที่ : ห้องสมาคมศิษย์เก่า อาคารสำนักวิทยบริการ มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา >> อ่านต่อ


ประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกันทั้ง 9 มทร. กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34
พฤหัสบดี 5 ตุลาคม 2560

สถานที่ : ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา เชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา >> อ่านต่อ


Count Activity : 1 - 2 ทั้งหมด 2

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา