โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ล้านนาเกมส์

 กิจกรรม

พิธีเปิดการแข่งขัน
อาทิตย์ 4 กุมภาพันธ์ 2561 - อาทิตย์ 4 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ : สนามสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา
>> อ่านต่อ


เปิดระบบลงทะเบียนรายชื่อนักกีฬา ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่
อังคาร 14 พฤศจิกายน 2560 - ศุกร์ 15 ธันวาคม 2560

สถานที่ : ระบบลงทะเบียนล้านนาเกมส์
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายลงทะเบียนและประมวลผล
>> อ่านต่อ


เปิดระบบแจ้งความจำนงสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
ศุกร์ 20 ตุลาคม 2560 - จันทร์ 13 พฤศจิกายน 2560

สถานที่ : ระบบลงทะเบียนล้านนาเกมส์
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายลงทะเบียนและประมวลผล
>> อ่านต่อ


ประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกันทั้ง 9 มทร. กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34
ศุกร์ 20 ตุลาคม 2560 - ศุกร์ 20 ตุลาคม 2560

สถานที่ : ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา เชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา
>> อ่านต่อ


ประชุม ฝ่ายเทคนิคกีฬา
พุธ 4 ตุลาคม 2560 - พุธ 4 ตุลาคม 2560

สถานที่ : ห้องสมาคมศิษย์เก่า อาคารสำนักวิทยบริการ มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา
>> อ่านต่อ


Count Activity : 1 - 5 ทั้งหมด 5

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา