โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา | กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ล้านนาเกมส์

 กลุ่มกิจกรรม : ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา

ประชุมความก้าวหน้างานกีฬา 9 ราชมงคล ครั้งที่ 34
พฤหัสบดี 14 ธันวาคม 2560

สถานที่ : ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา >> อ่านต่อ


เปิดระบบลงทะเบียนรายชื่อนักกีฬา ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่
ศุกร์ 20 ตุลาคม 2560

สถานที่ : ระบบลงทะเบียนล้านนาเกมส์
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายลงทะเบียนและประมวลผล >> อ่านต่อ


เปิดระบบแจ้งความจำนงสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
ศุกร์ 20 ตุลาคม 2560

สถานที่ : ระบบลงทะเบียนล้านนาเกมส์
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายลงทะเบียนและประมวลผล >> อ่านต่อ


พิธีเปิดการแข่งขัน
จันทร์ 9 ตุลาคม 2560

สถานที่ : สนามสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษากำหนดการพิธีเปิด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๔ “ล้านนาเกมส์” วันอาทิตย์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี   เวลา ๑๕.๐๐ น.      ลงทะเบียน ๑๗.๐๐ น.      ประธานในพ... >> อ่านต่อ


Count Activity : 11 - 14 ทั้งหมด 14

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา