โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา | กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ล้านนาเกมส์

 กลุ่มกิจกรรม : ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา

พิธีปิดการแข่งขัน “ล้านนาเกมส์”
พุธ 31 มกราคม 2561

สถานที่ : สนามกีฬา 700 ปี
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษาพิธีปิดการแข่งขัน “ล้านนาเกมส์” >> อ่านต่อ


งานเลี้ยงต้อนรับผู้นำองค์กรนักศึกษา และทูตวัฒนธรรม
พุธ 31 มกราคม 2561

สถานที่ : สนามกีฬา 700 ปี
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษางานเลี้ยงต้อนรับผู้นำองค์กรนักศึกษา และทูตวัฒนธรรม >> อ่านต่อ


งาน 9 ราชมงคลร่วมใจ สืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 10
พุธ 31 มกราคม 2561

สถานที่ : สนามกีฬา 700 ปี
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษางาน 9 ราชมงคลร่วมใจ สืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 10 >> อ่านต่อ


การแข่งขันผู้นำเชียร์ “สร้างสัมพันธ์ด้วยไมตรี สร้างสามัคคี 9 ราชมงคล”
พุธ 31 มกราคม 2561

สถานที่ : สนามกีฬา 700 ปี
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา 7 กุมภาพันธ์ 2561     13.00–17.00 น. การ... >> อ่านต่อ


กิจกรรมองค์การนักศึกษา
พุธ 31 มกราคม 2561

สถานที่ : สนามกีฬา 700 ปี
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา 6 กุมภาพันธ์ 2561     9.00-12.00 น. ซ้อมเดิน ก... >> อ่านต่อ


กิจกรรมองค์การนักศึกษา
พุธ 31 มกราคม 2561

สถานที่ : สนามกีฬา 700 ปี
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา 9.00-15.00 น. ผู้ประกวด RMUT STAR 2018 ถ่าย VTR และถ่ายภาพ 9.00-15.00 น. Sound Check วงดนตรี >> อ่านต่อ


พิธีเปิด “ล้านนาเกมส์”
พุธ 31 มกราคม 2561

สถานที่ : สนามกีฬา 700 ปี
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา- งานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬา - การแสดงเปิดตัวผู้เข้าประกวด RMUT STAR 2018 >> อ่านต่อ


เริ่มการแข่งขันกีฬา “ล้านนาเกมส์”
พุธ 31 มกราคม 2561

สถานที่ : สนามกีฬา 700 ปี
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษาเริ่มการแข่งขันกีฬา “ล้านนาเกมส์” >> อ่านต่อ


คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เดินทางถึง มทร.ล้านนา
พุธ 31 มกราคม 2561

สถานที่ : สนามกีฬา 700 ปี
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษาคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เดินทางถึง มทร.ล้านนา >> อ่านต่อCount Activity : 1 - 10 ทั้งหมด 14

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา