โลโก้เว็บไซต์ งานเลี้ยงต้อนรับผู้นำองค์กรนักศึกษา และทูตวัฒนธรรม | กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ล้านนาเกมส์

งานเลี้ยงต้อนรับผู้นำองค์กรนักศึกษา และทูตวัฒนธรรม

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 มกราคม 2561 โดย คุณพจน์ สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 373 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 9 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 มกราคม 2561

สถานที่ : สนามกีฬา 700 ปี

ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา

งานเลี้ยงต้อนรับผู้นำองค์กรนักศึกษา และทูตวัฒนธรรมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา