โลโก้เว็บไซต์ งาน 9 ราชมงคลร่วมใจ สืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 10 | กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ล้านนาเกมส์

งาน 9 ราชมงคลร่วมใจ สืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 10

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 มกราคม 2561 โดย คุณพจน์ สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 802 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 8 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 มกราคม 2561

สถานที่ : สนามกีฬา 700 ปี

ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา

งาน 9 ราชมงคลร่วมใจ สืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 10ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา