โลโก้เว็บไซต์ การแข่งขันผู้นำเชียร์ “สร้างสัมพันธ์ด้วยไมตรี สร้างสามัคคี 9 ราชมงคล” | กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ล้านนาเกมส์

การแข่งขันผู้นำเชียร์ “สร้างสัมพันธ์ด้วยไมตรี สร้างสามัคคี 9 ราชมงคล”

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 มกราคม 2561 โดย คุณพจน์ สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 334 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 7 กุมภาพันธ์ 2561 - 7 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ : สนามกีฬา 700 ปี

ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา

7 กุมภาพันธ์ 2561

 

 

13.00–17.00 น.

การแข่งขันผู้นำเชียร์ “สร้างสัมพันธ์ด้วยไมตรี สร้างสามัคคี 9 ราชมงคล

 

17.00-22.00 น.

 

ซ้อมการแสดงศิลปวัฒนธรรมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา