โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมองค์การนักศึกษา | กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ล้านนาเกมส์

กิจกรรมองค์การนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 มกราคม 2561 โดย คุณพจน์ สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 276 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 6 กุมภาพันธ์ 2561 - 6 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ : สนามกีฬา 700 ปี

ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา

6 กุมภาพันธ์ 2561

 

 

9.00-12.00 น.

ซ้อมเดิน การประกวด MR. & MISS RMUT 2018

สัมมนาเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพการศึกษากับงานกิจกรรมนักศึกษา และการลงนามความเข้าใจ (MOA)

18.00-22.00 น.

การประกวด MR. & MISS RMUT 2018

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา