โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมองค์การนักศึกษา | กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ล้านนาเกมส์

กิจกรรมองค์การนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 มกราคม 2561 โดย คุณพจน์ สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 335 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 5 กุมภาพันธ์ 2561 - 5 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ : สนามกีฬา 700 ปี

ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา

9.00-15.00 น.

ผู้ประกวด RMUT STAR 2018

ถ่าย VTR และถ่ายภาพ

9.00-15.00 น.

Sound Check วงดนตรี

18.00-22.00 น.

การประกวด RMUT MUSIC AWARD 2018ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา