โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เดินทางถึง มทร.ล้านนา | กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ล้านนาเกมส์

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เดินทางถึง มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 มกราคม 2561 โดย คุณพจน์ สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 355 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 2 กุมภาพันธ์ 2561 - 3 มีนาคม 2561

สถานที่ : สนามกีฬา 700 ปี

ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เดินทางถึง มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา