โลโก้เว็บไซต์ ลงทะเบียนรายชื่อนักกีฬา ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ | กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ล้านนาเกมส์

ลงทะเบียนรายชื่อนักกีฬา ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 ธันวาคม 2560 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 275 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 1 ธันวาคม 2560 - 14 ธันวาคม 2560

สถานที่ : ระบบลงทะเบียนกีฬา

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา