โลโก้เว็บไซต์ ประชุมความก้าวหน้างานกีฬา 9 ราชมงคล ครั้งที่ 34 | กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ล้านนาเกมส์

ประชุมความก้าวหน้างานกีฬา 9 ราชมงคล ครั้งที่ 34

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 ธันวาคม 2560 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 269 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 22 ธันวาคม 2560 - 22 ธันวาคม 2560

สถานที่ : ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา