โลโก้เว็บไซต์ เปิดระบบลงทะเบียนรายชื่อนักกีฬา ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ | กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ล้านนาเกมส์

เปิดระบบลงทะเบียนรายชื่อนักกีฬา ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 ตุลาคม 2560 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 501 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 1 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561

สถานที่ : ระบบลงทะเบียนล้านนาเกมส์

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายลงทะเบียนและประมวลผลออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา