โลโก้เว็บไซต์ เปิดระบบแจ้งความจำนงสมัครเข้าร่วมแข่งขัน | กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ล้านนาเกมส์

เปิดระบบแจ้งความจำนงสมัครเข้าร่วมแข่งขัน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 ตุลาคม 2560 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 361 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 20 ตุลาคม 2560 - 13 พฤศจิกายน 2560

สถานที่ : ระบบลงทะเบียนล้านนาเกมส์

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายลงทะเบียนและประมวลผลออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา