โลโก้เว็บไซต์ พิธีเปิดการแข่งขัน | กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ล้านนาเกมส์

พิธีเปิดการแข่งขัน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 ตุลาคม 2560 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 194 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 4 กุมภาพันธ์ 2561 - 4 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ : สนามสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา