โลโก้เว็บไซต์ ประชุม ฝ่ายเทคนิคกีฬา | กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ล้านนาเกมส์

ประชุม ฝ่ายเทคนิคกีฬา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 ตุลาคม 2560 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 293 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 4 ตุลาคม 2560 - 4 ตุลาคม 2560

สถานที่ : ห้องสมาคมศิษย์เก่า อาคารสำนักวิทยบริการ มทร.ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา