โลโก้เว็บไซต์ ประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกันทั้ง 9 มทร.  กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34  | กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ล้านนาเกมส์

ประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกันทั้ง 9 มทร. กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 ตุลาคม 2560 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 277 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 20 ตุลาคม 2560 - 20 ตุลาคม 2560

สถานที่ : ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา