โลโก้เว็บไซต์ เทปวิดีโอ : การถ่ายทอดสด การแข่งขันชนิดกีฬาต่างๆ  “ล้านนาเกมส์ ” กีฬา มทร.แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 | กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ล้านนาเกมส์

เทปวิดีโอ : การถ่ายทอดสด การแข่งขันชนิดกีฬาต่างๆ “ล้านนาเกมส์ ” กีฬา มทร.แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ 2561 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 2379 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา