โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในการร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ Online ผ่าน QR Code บนบัตร ID Card | กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ล้านนาเกมส์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในการร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ Online ผ่าน QR Code บนบัตร ID Card

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 กุมภาพันธ์ 2561 โดย จิรวัฒน์ แก้วรากมุข จำนวนผู้เข้าชม 526 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในการร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ Online ผ่าน QR Code บนบัตร ID Card ทุกท่านด้วยครับ
     สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ที่ https://lannagames.rmutl.ac.th/esports/assessment_dashboard/reward
**ผู้โชคดีอย่าลืมมารับรางวัลด้วยนะครับ ที่สนามกีฬากลาง (Main Stadium)ประตู 1 ระหว่างวันที่ 6-10 ก.พ. 61 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. -16.00 น. 
**หมายเหตุ** 
1. ผู้ที่ได้รับรางวัลให้นำ ID Card มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ 
2. กรณีเป็นบุคคลทั่วไปให้นำโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนในการตอบแบบสอบถามมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่

   
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา