โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ Online ผ่าน QR Code บนบัตร ID Card ลุ้นรับรางวัลกว่า 200 รางวัล | กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ล้านนาเกมส์

ขอเชิญตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ Online ผ่าน QR Code บนบัตร ID Card ลุ้นรับรางวัลกว่า 200 รางวัล

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 กุมภาพันธ์ 2561 โดย จิรวัฒน์ แก้วรากมุข จำนวนผู้เข้าชม 2708 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ขอเชิญตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ Online ผ่าน QR Code บนบัตร ID Card ลุ้นรับรางวัลกว่า 200 รางวัล (เสื้อ หมวก พวกกุญแจ หมอน) ผู้โชคดีสามารถรับของได้ที่สนามกีฬากลาง (Main Stadium)ประตู 1 ระหว่างวันที่ 6-10 ก.พ. 61 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. -16.00 น. 
**หมายเหตุ** 
1. ผู้ที่ได้รับรางวัลให้นำ ID Card มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ 
2. กรณีเป็นบุคคลทั่วไปให้นำโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนในการตอบแบบสอบถามมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา