โลโก้เว็บไซต์ เชิญรับชมถ่ายทอดสดพิธีเปิด “ล้านนาเกมส์ ” ครั้งที่ 34 (live) | กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ล้านนาเกมส์

เชิญรับชมถ่ายทอดสดพิธีเปิด “ล้านนาเกมส์ ” ครั้งที่ 34 (live)

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 4 กุมภาพันธ์ 2561 โดย ศักดิ์ชัย กันธะดา จำนวนผู้เข้าชม 2 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา