โลโก้เว็บไซต์ การแข่งขันบาสเกตบอล ประเภททีมหญิง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 | กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ล้านนาเกมส์

การแข่งขันบาสเกตบอล ประเภททีมหญิง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 4 กุมภาพันธ์ 2561 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 271 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การแข่งขันบาสเกตบอล ประเภททีมหญิง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 คู่แรก มทร.สุวรรณภูมิ พบกับ มทร.ศรีวิชัย คู่ที่สอง มทร.พระนคร พบกับ มทร.รัตนโกสินทร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา