โลโก้เว็บไซต์ พิธีเปิด ล้านนาเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 34 | กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ล้านนาเกมส์

พิธีเปิด ล้านนาเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 34

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 4 กุมภาพันธ์ 2561 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 844 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กำหนดการพิธีเปิด

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๔ “ล้านนาเกมส์”

วันอาทิตย์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี

 

เวลา

๑๕.๐๐ น.      ลงทะเบียน

๑๗.๐๐ น.      ประธานในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง ประธานคณะกรรมการอธิการบดี

                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เดินทางมาถึงสนามกีฬากลาง

๑๗.๐๕ น.      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

                   มอบของที่ระลึกและสูจิบัตร แก่ท่านประธานในพิธีเปิด

๑๗.๑๕ น.      การแสดง ผู้นำเชียร์ SPIRIT OF RMUT

๑๗.๓๐ น.      วงโยธวาทิต นำขบวนพาเหรดนักกีฬาเข้าสู่สนาม

๑๘.๐๐ น.      เชิญธงชาติ ขึ้นสู่ยอดเสา (บรรเลงเพลงชาติไทย)

                   พิธีอันเชิญตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

                   และถ้วยรางวัลพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๑๘.๑๐ น.      พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๔ “ล้านนาเกมส์”

                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา      ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกล่าวรายงาน

                   เชิญท่านประธานมอบโล่แก่ผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันฯ

                   ประธานกล่าวเปิดการแข่งขันฯ (บรรเลงเพลงมหาฤกษ์)

                   เชิญธงกีฬา และธงมหาวิทยาลัยเจ้าภาพขึ้นสู่ยอดเสา (บรรเลงเพลงกราวกีฬา)

                   นักกีฬาอาวุโส กล่าวคำปฏิญาณตน

                   ตัวแทนผู้ตัดสิน กล่าวคำปฏิญาณตน

๑๘.๓๐ น.      การแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน

                   องก์ที่ ๑ ทิพยจตุอุดมธารา แห่งล้านนามหานทีชีวิต

                   องก์ที่ ๒ สะบัดกลองชัยก้องฟ้า รับขวัญแขกหล้า สู่ล้านนานครพิงค์

                   องก์ที่ ๓ ๙ ราชมงคลร่วมใจ สืบสานสายใยแห่งมิตรไมตรี

๑๙.๐๐ น.      พิธีจุดคบเพลิง “ล้านนาเกมส์”

๑๙.๒๐ น.      ขบวนพาเหรดนักกีฬา เดินออกจากสนามกีฬากลาง

๑๙.๓๐ น.      งานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬา

                  
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา