โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการพิธีเปิดและปิด  การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๔ “ล้านนาเกมส์” | กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ล้านนาเกมส์

กำหนดการพิธีเปิดและปิด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๔ “ล้านนาเกมส์”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 มกราคม 2561 โดย คุณพจน์ สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 998 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กำหนดการพิธีเปิด

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๔ “ล้านนาเกมส์”

วันอาทิตย์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี

 

เวลา

๑๕.๐๐ น.      ลงทะเบียน

๑๗.๐๐ น.      ประธานในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง ประธานคณะกรรมการอธิการบดี

                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเดินทางมาถึงสนามกีฬากลาง

๑๗.๐๕ น.      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

                   มอบของที่ระลึกและสูจิบัตร แก่ท่านประธานในพิธีเปิด

๑๗.๑๕ น.      การแสดง ผู้นำเชียร์ SPIRIT OF RMUT

๑๗.๓๐ น.      วงโยธวาทิต นำขบวนพาเหรดนักกีฬาเข้าสู่สนาม

๑๘.๐๐ น.      เชิญธงชาติ ขึ้นสู่ยอดเสา (บรรเลงเพลงชาติไทย)

                   พิธีอันเชิญตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

                   และถ้วยรางวัลพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๑๘.๑๐ น.      พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๔ “ล้านนาเกมส์”

                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา     ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกล่าวรายงาน

                   เชิญท่านประธานมอบโล่แก่ผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันฯ

                   ประธานกล่าวเปิดการแข่งขันฯ(บรรเลงเพลงมหาฤกษ์)

                   เชิญธงกีฬา และธงมหาวิทยาลัยเจ้าภาพขึ้นสู่ยอดเสา (บรรเลงเพลงกราวกีฬา)

                   นักกีฬาอวุโสกล่าวคำปฏิญาณตน

                   ตัวแทนผู้ตัดสินกล่าวคำปฏิญาณตน

๑๘.๓๐ น.      การแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน

                   องก์ที่ ๑ ทิพยจตุอุดมธารา แห่งล้านนามหานทีชีวิต

                   องก์ที่ ๒ สะบัดกลองชัยก้องฟ้า รับขวัญแขกหล้า สู่ล้านนานครพิงค์

                   องก์ที่ ๓ ๙ ราชมงคลร่วมใจ สืบสานสายใยแห่งมิตรไมตรี

๑๙.๐๐ น.      พิธีจุดคบเพลิง “ล้านนาเกมส์”

๑๙.๒๐ น.      ขบวนพาเหรดนักกีฬาเดินออกจากสนามกีฬากลาง

๑๙.๓๐ น.      งานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬา

                  

 

 

 

กำหนดการพิธีปิด

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๔ “ล้านนาเกมส์”

วันเสาร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี

 

เวลา

๑๔.๐๐ น.      ลงทะเบียน

๑๕.๐๐ น.      ประธานในพิธีเดินทางมาถึงสนามกีฬากลาง

๑๕.๓๐ น.      การแสดงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

๑๕.๔๕ น.      วงโยธวาทิต นำขบวนพาเหรดนักกีฬาเข้าสู่สนาม

๑๖.๑๕ น.      เชิญธงชาติ ลงจากยอดเสา (บรรเลงเพลงชาติไทย)

                   เชิญธงกีฬา และธงมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ ลงจากยอดเสา (บรรเลงเพลงกราวกีฬา)

                   พิธีปิด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๔ “ล้านนาเกมส์”

                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา     ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกล่าวรายงาน

                   มอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                   ประธานกล่าวปิดการแข่งขัน

๑๖.๓๕ น.      พิธีมอบธงประจำการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย

๑๖.๕๕ น.      การแสดงจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เจ้าภาพในปี ๒๕๖๒

                   ร่วมร้องเพลงสามัคคีชุมนุม และเพลงสรรเสริญพระบารมี

                   เสร็จสิ้นพิธีปิดการแข่งขันฯ

 

 

Download เอกสาร

 

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา