โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครนักศึกษาช่วยงานกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 | กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ล้านนาเกมส์

รับสมัครนักศึกษาช่วยงานกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 ตุลาคม 2560 โดย คุณพจน์ สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

รับสมัครนักศึกษาช่วยงานกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 และ 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 10

หน้าที่

- ดูแลและประสานงานที่เกี่ยวกับงานกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 และ งาน 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 10

นักศึกษาจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมจำนวน 10 ชั่วโมง

หลักฐานในการสมัคร

 เบอร์โทรศัพท์, facebook, ภาพถ่าย

สมัครได้ที่ http://dsd.rmutl.ac.th/dsd
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา