โลโก้เว็บไซต์ 2 ตัวเเทนเยาวชนไทย ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้าเหรียญฝีมือยอดเยี่ยม สาขาเมคคาทรอนิกส์ จากเวที WorldSkills Competition 2022 Special Edition  | กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ล้านนาเกมส์

2 ตัวเเทนเยาวชนไทย ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้าเหรียญฝีมือยอดเยี่ยม สาขาเมคคาทรอนิกส์ จากเวที WorldSkills Competition 2022 Special Edition

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 ตุลาคม 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดีกับ 2 ตัวเเทนเยาวชนไทย สาขาเมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics) นายณัฐวัสส์  ทองพินิจกุล เเละ นายชุติเดช  ทองพินิจกุล ศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่สามารถคว้าเหรียญฝีมือยอดเยี่ยม จากการเเข่งขัน WorldSkills Competition 2022 Special Edition ณ เมืองชตุทท์การ์ท สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

         สำหรับเส้นทางความสำเร็จในครั้งนี้ จุดเริ่มต้นจากการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ส่ง 2 เยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงาน ที่จังหวัดขอนแก่นและได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับประเทศและได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับอาเซียนและได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน WorldSkills Competition 2022 Special Edition

         นายณัฐวัสส์  ทองพินิจกุล ตัวแทนเยาวชนไทย เปิดใจว่า “ความสำเร็จในครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอบคุณสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และอาจารย์ผู้ฝึกสอนทุกท่าน ที่ได้ฝึกฝนและหล่อหลอมทักษะความรู้เพื่อนำมาใช้ในการแข่งขันและการทำงานในอนาคต รวมถึงต้องขอขอบคุณบริษัท เค คอนซัลติ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (K-CNS) ที่ได้ให้การสนับสนุนสถานที่และอุปกรณ์ในการเก็บตัวฝึกซ้อม และขอบคุณกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่สนับสนุนมาโดยตลอด การแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันที่สำคัญมาก และเป็นครั้งเดียวในชีวิตที่จะได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับโลก เราทั้งสองคนมีความตั้งใจและความพยายาม ใส่ใจในทุกรายละเอียดของการแข่งขัน จนสามารถคว้ารางวัลมาครองได้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มา ณ โอกาสนี้"

           นายไพศาล  สุราสา ผู้เชี่ยวชาญสาขาแมคคานิกส์  Mechatronics WorldSkills Competition 2022 Special Edition กล่าวว่า “กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีสถาบันที่เน้นด้านสาขาระบบอัตโนมัติและแมคคาทรอนิกส์ ซึ่งเป็นสถานที่เก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเข้าแข่งขันของเยาวชน เราเห็นถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการแข่งขันครั้งนี้ ซึ่งสถาบันมีความพร้อมในการสนับสนุนเยาวชนอย่างเต็มที่ และเป้าหมายของสถาบันนั้นไม่ได้สร้างเยาวชนเพื่อการแข่งขันเพียงอย่างเดียวแต่เราเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งงานของเยาวชนด้วย”

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ต้องขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ 2 เยาวชนไทย ศิษย์เก่าจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่สามารถคว้าชัยชนะและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ผลงานครั้งนี้จะเป็นสิ่งแสดงให้เห็นว่า นักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความรู้ความสามารถ มีความเก่งในสาขาวิชาชีพและสร้างผลงานจนเป็นที่ประจักษ์ในเวทีการแข่งขันระดับโลก

ขอบคุณภาพจาก FB WorldSkills Thailand

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา