โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตร จริยธรรมการวิจัย (Research Integrity) | กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ล้านนาเกมส์

หลักสูตร จริยธรรมการวิจัย (Research Integrity)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 กันยายน 2564 โดย รัตนา ไชยคต จำนวนผู้เข้าชม 2 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หลักสูตร จริยธรรมการวิจัย (Research Integrity)

ที่นักวิจัยมืออาชีพทุกท่านต้องมี.... ต้องรู้.... และเข้าถึง...

ไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรใด หรือส่วนบุคคล...

พร้อมความรู้อื่นๆ อีกมากมายที่รอให้คุณหาคำตอบ

อบรมฟรี ! มีแบบทดสอบ พร้อมใบประกาศนียบัตรหลังการอบรม

#จริยธรรมการวิจัย #ResearchIntegrity #ความรู้พื้นฐานสำหรับมืออาชีพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://elearn.career4future.com

หรือติดต่อสอบถาม e-mail: elearn@nstda.or.th

สนใจไปที่เฟส Career for the Future 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา