โลโก้เว็บไซต์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ผลงานวิจัย | กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ล้านนาเกมส์

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ผลงานวิจัย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 สิงหาคม 2564 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัย  ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก ในระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2564 ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก โดยจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผลงานวิจัย(ทดลองชิม) ภายใต้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จำนวน 7 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ น้ำผลไม้เมลอนพร้อมดื่ม  ผงหมักปลาส้ม  น้ำปรุงรสพร้อมใช้จากหญ้าหวาน  เยลลี่ทุเรียน  แหนมเห็ดกิมจิ  เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากน้ำมะม่วง และชาใบข้าวอ่อน   

          นอกจากกิจกรรมดังกล่าวยังมีการจัดนิทรรศการออกร้าน อาทิ นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ , นิทรรศการแนะนำหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก , การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากงานฟาร์ม , การออกร้านจำหน่ายของผู้ประกอบการผู้ร่วมโครงการ ในการนี้ ดร.โสภณา สำราญ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ ทัศนอุดม หัวหน้าทีมวิจัย มอบกระเช้าแก่ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก ในโอกาสที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่และอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา