โลโก้เว็บไซต์ ข่าววันที่ 6 | กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ล้านนาเกมส์

ข่าววันที่ 6

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 กุมภาพันธ์ 2561 โดย กีฬา มทร. ครั้งที่ 34พระนครยังแรง ครองเหรียญจ้าวสระ ขึ้นแท่นผู้นำเหรียญทอง
             เข้าสู่วันที่ 3 ของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 34 ล้านนาเกมส์ มีการชิงเหรียญทองทั้งหมด 26 เหรียญทอง ทั้งประเภทเดี่...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา