โลโก้เว็บไซต์ การแข่งขันบาสเกตบอล ประเภททีมหญิง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 | กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ล้านนาเกมส์

การแข่งขันบาสเกตบอล ประเภททีมหญิง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 4 กุมภาพันธ์ 2561 โดย กีฬา มทร. ครั้งที่ 34การแข่งขันบาสเกตบอล ประเภททีมหญิง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561
การแข่งขันบาสเกตบอล ประเภททีมหญิง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 คู่แรก มทร.สุวรรณภูมิ พบกับ มทร.ศรีวิชัย คู่ที่สอง มทร.พระนคร พบกับ มทร.รัตนโกสินทร์
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา