โลโก้เว็บไซต์ การแข่งขันฟุตซอล ชาย รอบแรก มทร.พระนคร-มทร.ศรีวิชัย | กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ล้านนาเกมส์

การแข่งขันฟุตซอล ชาย รอบแรก มทร.พระนคร-มทร.ศรีวิชัย

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 3 กุมภาพันธ์ 2561 โดย กีฬา มทร. ครั้งที่ 34ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา