โลโก้เว็บไซต์ ประกาศชนิดกีฬา-ครั้งที่-34-ล้านนาเกมส์ | กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ล้านนาเกมส์

ประกาศชนิดกีฬา-ครั้งที่-34-ล้านนาเกมส์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 พฤศจิกายน 2560 โดย กีฬา มทร. ครั้งที่ 34


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา