โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เตรียมความพร้อมจัดการประชุม ล้านนาเกมส์ | กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ล้านนาเกมส์

มทร.ล้านนา เตรียมความพร้อมจัดการประชุม ล้านนาเกมส์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 ตุลาคม 2560 โดย กีฬา มทร. ครั้งที่ 34มทร.ล้านนา เตรียมความพร้อมจัดการประชุม ล้านนาเกมส์
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา “จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึ...ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา