โลโก้เว็บไซต์ ข้อมูลที่พัก | กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ล้านนาเกมส์

 หมวดหมู่ข่าว : ข้อมูลที่พัก

โรงแรมเชียงใหม่ ฮิลล์ 2000 (Chiang mai Hill 2000 Hotel)
ศุกร์ 6 ตุลาคม 2560

โรงแรมเชียงใหม่ ฮิลล์ 2000 (Chiang mai Hill 2000 Hotel) เบอร์โทรติดต่อ : 053 218 960 ราคา : 800 -1,500 จองห้องพักคลิกที่นี่ :  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 11 - 11 ทั้งหมด 11


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา