โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ | กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ล้านนาเกมส์

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

กำหนดการ(กิจกรรมองค์การนักศึกษา) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษากับงานกิจกรรมนักศึกษา 9 มทร. และกิจกรรม9 ราชมงคลร่วมใจ สืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 10 องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พุธ 31 มกราคม 2561

  การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 "ล้านนาเกมส์"และ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษากับงานกิจกรรมนักศึกษา 9 มทร. >> อ่านต่อ


กำหนดการพิธีเปิดและปิด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๔ “ล้านนาเกมส์”
อังคาร 30 มกราคม 2561

กำหนดการพิธีเปิด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๔ “ล้านนาเกมส์” วันอาทิตย์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี   เวลา ๑๕.๐๐ น.      ลงทะเบียน ๑๗.๐๐ น.    &... >> อ่านต่อ


แนะนำสถานที่พัก โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว
จันทร์ 15 มกราคม 2561

ประชาสัมพันธ์ >> โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จัดโปรโมชันพิเศษตอนรับเจ้าหน้าที่ทีมและนักกีฬา มทร. ทุกท่าน  สำรองห้องพัก : +66(0)53 224 333 ต่อ 22031  เว็บไซต์หลัก : http://www.lotuspskhotel.com/index.php/     >> อ่านต่อข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย
พุธ 15 พฤศจิกายน 2560

ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย   >> อ่านต่อรับสมัครนักศึกษาช่วยงานกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34
พฤหัสบดี 12 ตุลาคม 2560

  รับสมัครนักศึกษาช่วยงานกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 และ 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 10 หน้าที่... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 11 - 17 ทั้งหมด 17


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา